Krótko o nas

Firma Plan i Metr jest kontynuacją wieloletniej rodzinnej tradycji w branży geodezyjnej i kartograficznej. Dzięki temu dysponujemy bogatym doświadczeniem i fachową wiedzą.

Oferujemy usługi geodezyjne dla klientów indywidualnych oraz firm na terenie województwa zachodniopomorskiego w miastach takich jak : Chojna, Goleniów, Gryfino, Police, Pyrzyce, Stargard, Szczecin i ich okolice.

Poniżej prezentujemy kilka najpopularniejszych usług

Tyczenie obiektów budowlanych

Budynki i obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie urządzenia podziemne (np. sieci lub przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne) wymagają geodezyjnego wyznaczenia w terenie. Polega ono na zaznaczeniu w terenie miejsc charakterystycznych dla działki, budynku lub projektowanej trasy przyszłych mediów na podstawie wytycznych dokumentacji projektowej.

Tyczenie obiektów budowlanych
Inwentaryzacja powykonawcza obiektów i przyłączy

Inwentaryzacja powykonawcza obiektów i przyłączy

Wszystkie obiekty budowlane oraz wszystkie urządzenia podziemne po ich wybudowaniu, a przed oddaniem do użytkowania wymagają wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacja sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pozwala wnieść nowo powstałe obiekty na mapę zasadniczą i jest konieczna do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Inwentaryzację powykonawczą wykonuje się dla wszystkich obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę.

Mapy do celów projektowych

Geodezyjna mapa do celów projektowych (wtórnik) jest niezbędna, jeśli planujemy budowę lub rozbudowę budynku, budowę sieci lub przyłącza: wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, teletechnicznego lub do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Na podstawie pomiarów w terenie oraz dokumentacji geodeta aktualizuje mapę z zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do zgodności z sytuacją terenową.
Mapy do celów projektowych

Wznowienie granic

Wznowienie granic ma na celu ustalenie rzeczywistych granic nieruchomości W przypadku przesunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia wcześniej istniejących znaków granicznych, należy poprawnie określić położenie granic, poprzez wznowienie znaków granicznych. W przypadku gdy granice działki są ustalone prawnie i jednoznacznie, można wytyczyć punkty graniczne. W przypadku braku takiej dokumentacji, dla ustalenia przebiegu granicy przewidziana jest procedura rozgraniczenia nieruchomości lub ustalenia przebiegu granic nieruchomości.

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

Geodezyjny podział nieruchomości to ewidencyjne wyodrębnienie przynajmniej dwóch lub większej liczby nowych działek, bez zmiany ich dotychczasowego właściciela. W zależności od okoliczności realizowane są zgodnie z planem miejscowych, decyzją o warunkach zabudowy, niezależnie od ustaleń planu miejscowego (przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami) lub zgodnie z postanowieniem sądu.

Napisz Do Nas

Znajdziesz nas również na